Úprava vody

výměnné filtrační kartuše
písková filtrace s automatickým ventilemZměkčení vody

Tvrdost vody je dána obsahem minerálních látek jako jsou Vápník, Hořčík apod. Při vyšším obsahu těchto látek dochází k usazeninám nejen na vodovodních bateriích, ale i v potrubí, na topných spirálách el. spotřebičů /myčky, kotle, bojlery…/ a tudíž dochází k navyšování nákladů na topení, ohřev vody a potřebu většího množství mycích a pracích prostředků. Změkčení vody je proces, kterého můžeme dosáhnout vícero způsoby:

1. Iontová výměna 

Při změkčení vody touto cestou se používají změkčovače vody nebo změkčovací filtry, které pracují na principu výměny iontů minerálů tvrdosti za sodík. Úpravny vody, změkčovače nebo změkčovací filtry, které jsou naplněny katexem, což je změkčovací pryskyřice, jsou instalovány do vodovodního systému a při průtoku vody skrz změkčovač vody dochází ke změkčení vody. 

Spolupracujeme s prověřenými dodavateli úpraven vody, které změkčují vodu při nízkých provozních nákladech a velmi malé potřebě vody pro vlastní provoz úpravny. 

2. Fyzikální /magnetická/ úprava tvrdosti

Tento způsob využívá magnetické pole ať přirozené, či elektromagnetické cívky k narušení struktury minerálů /tvorbě mikro krystalků/ a tím zabraňuje usazeninám až po dobu 8 hodin. Tato metoda není vhodná pro instalace s vyšší vstupní tvrdostí 3mmol/l

Reverzní Osmoza průmyslové provedení
Reverzní Osmoza s nižším průtokem
Bakteriální dekontaminace

Voda je přirozené prostředí výskytu mikroorganismů, kdy bakterie jsou nejčastější skupinou a mohou představovat závažné zdravotní riziko. Bakterie se nejčastěji objevují ve studních a v blízkosti septiků. Bakterie se však mohou také vyskytovat i v již upravené pitné vodě. Mezi nejčastější bakterie ve vodě patří Legionella a další koliformní bakterie.

Jejich výskyt se řeší UV sterilizací, kde při průtoku skrze tělo je voda ozářena UV zářením a bakterie uhynou.

Filtrace mechanických nečistot

Jedná se o základní úpravu vody během níž jsou pevné částice různých velikostí zachyceny a odstraněny z vody. Filtrační patrony mají různou průtočnou schopnost v závislosti na velikosti, použitém materiálu a konstrukci. Používají se k filtraci písku, rzi, bláta, kalů, drobných nečistot a jemných částeček. Používáme jednoduché kartuše, případně pískové filtrace s automatickým ventilem. Vždy je nutné počítat s postupným zanášením kartuší a náplní s čímž souvisí snižování průtoku. U žádné úpravny vody by neměla být absence filtrace mechanických nečistot.

Filtrace hrubých nečistot se doporučuje i pro vody z veřejného řadu, jelikož při opětovném spuštění vody po případné havárii ochráníte  technologie a rozvody před poškozením a zanesením.

Změkčovací stanice s externím zásobníkem soli
kompaktní změkčovací stanice s integrovaným zásobníkem soli

Demineralizace

K výrobě demineralizované vody se využívá technologie reverzní osmózy , jejím srdcem je membrána. Tato byla patentována společností NASA, aby se ušetřily náklady na vynesení vody do kosmu /recyklují/.. Tuto membránu si můžeme představit jako síto, skrze které projde pouze molekula vody /záleží na potřebných parametrech /čistotě – měříme v yS/ výstupní vody. U větších systémů – pro veliké domy a v průmyslu se osazuje předfiltrace vč. změkčovacích systémů. U malých jednotek se změkčovací stanice finančně nevyplatí.

Dodáváme reverzní systémy renomovaných výrobců všech velikostí.

 

 

 

sestava UV-C sterilizace VIQUA
Uhasíme
váš hořící termín

Do nabitých kalendářů vtěsnáme až 90% urgentních montáží.
I ty nejnáročnější. Zavolejte nebo napište pro váš termín.

RapidWork, s.r.o.
IČ: 07712715
DIČ: CZ07712715

Nad stadionem 351, 267 01 Králův Dvůr